Nasza hodowla zarejestrowana jest w Związku Kynologicznym w Polsce o / Wałbrzych.
Jesteśmy członkiem elitarnego Klubu Hodowców FARMINA

Nasze psy są pod opieką weterynaryjną wspaniałego fachowca, hodowcy,
psiego doktora p. Małgorzaty Grzeszkowiak,
ul. Milicka 12 we Wrocławiu.FCI zrzesza 80 członków i tzw. partnerów kontraktowych. Posiada szereg struktur wewnętrznych - 

 np. Komisję Standardów (wzorców), zajmujących się opracowywaniem 

i kodyfikacją wzorców FCI (standardów FCI) 

- szczegółowymi opisami cech danej rasy psów z podaniem numeru,
pod którym występuje ona w rejestrach FCI 

(jednakże nie wszystkie rasy posiadają wzorce zatwierdzone przez FCI -

 są to tzw. "rasy nie uznawane"). 

FCI patronuje także Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, 

zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych.
Prowadzi repertorium hodowli psów rasowych.


ZKwP  jest organizacją podległą FCI.

Do hodowli dopuszczane są zwierzęta spełniające zakładane przez wzorzec rasy wymagania 

( pokrój i charakter ) 

oraz wolne od nosicielstwa chorób przekazywanych dziedzicznie.

Szczegóły kwalifikacji hodowlanej psa/suki uściśla Regulamin Hodowli Psów Rasowych.
ZKwP organizuje również wystawy psów rasowych.